Thống kê chi tiết xổ số Tây Ninh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tây Ninh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 3 Lần 3.33%
11 3 Lần 3.33%
30 3 Lần 3.33%
37 3 Lần 3.33%
38 3 Lần 3.33%
72 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Tây Ninh đến 30/11/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 3 Lần Không tăng
11 3 Lần Giảm 1
30 3 Lần Không tăng
37 3 Lần Tăng 1
38 3 Lần Tăng 1
72 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
95 5 Không tăng
11 4 Không tăng
19 4 Tăng 1
32 4 Tăng 1
41 4 Không tăng
81 4 Không tăng
92 4 Không tăng
96 4 Không tăng
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
95 13 Không tăng
38 11 Tăng 1
97 11 Không tăng
99 10 Không tăng
09 9 Giảm 1
22 9 Tăng 2
30 9 Không tăng
41 9 Giảm 1
50 9 Không tăng
14 8 Không tăng
21 8 Không tăng
31 8 Không tăng
32 8 Không tăng
47 8 Tăng 2
52 8 Không tăng
58 8 Giảm 1
64 8 Tăng 1
70 8 Tăng 1
72 8 Không tăng
75 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 37: 2 Kỳ
  • 32: 2 Kỳ
  • 19: 2 Kỳ
  • 70: 2 Kỳ
  • 72: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Tây Ninh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
10 Lần Giảm 1
0
Không tăng 16 Lần
21 Lần Giảm 2
1
Tăng 1 24 Lần
15 Lần Giảm 1
2
Tăng 3 25 Lần
19 Lần Tăng 4
3
Giảm 4 13 Lần
17 Lần Không tăng
4
Tăng 2 19 Lần
16 Lần Giảm 3
5
Giảm 1 16 Lần
19 Lần Không tăng
6
Không tăng 19 Lần
20 Lần Tăng 5
7
Tăng 1 16 Lần
19 Lần Giảm 1
8
Giảm 2 14 Lần
24 Lần Giảm 1
9
Không tăng 18 Lần