Thống kê chi tiết xổ số Tây Ninh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tây Ninh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 4 Lần 4.44%
16 4 Lần 4.44%
54 4 Lần 4.44%
19 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Tây Ninh đến 23/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 4 Lần Tăng 1
16 4 Lần Không tăng
54 4 Lần Tăng 2
19 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
16 7 Tăng 1
13 5 Không tăng
61 5 Không tăng
78 5 Không tăng
96 5 Không tăng
00 4 Không tăng
20 4 Tăng 1
48 4 Tăng 1
51 4 Không tăng
52 4 Tăng 1
54 4 Tăng 2
58 4 Không tăng
91 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 11 Không tăng
91 11 Tăng 1
08 9 Không tăng
13 9 Không tăng
15 9 Không tăng
20 9 Tăng 1
31 9 Giảm 1
94 9 Không tăng
96 9 Giảm 2
09 8 Không tăng
17 8 Không tăng
24 8 Không tăng
38 8 Không tăng
52 8 Tăng 2
54 8 Tăng 2
61 8 Không tăng
84 8 Không tăng
88 8 Không tăng
92 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 13: 4 Kỳ
  • 22: 2 Kỳ
  • 54: 2 Kỳ
  • 83: 2 Kỳ
  • 19: 2 Kỳ
  • 16: 3 Kỳ
  • 91: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Tây Ninh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Giảm 1
0
Giảm 2 15 Lần
27 Lần Giảm 1
1
Không tăng 26 Lần
19 Lần Tăng 1
2
Không tăng 23 Lần
13 Lần Giảm 1
3
Giảm 1 19 Lần
17 Lần Không tăng
4
Tăng 1 15 Lần
20 Lần Tăng 3
5
Tăng 1 13 Lần
11 Lần Không tăng
6
Tăng 1 22 Lần
13 Lần Không tăng
7
Giảm 3 11 Lần
19 Lần Giảm 4
8
Tăng 1 24 Lần
21 Lần Tăng 3
9
Tăng 2 12 Lần